Pro zájemce o studium osmiletého gymnázia se uvolnila dvě místa. Uchazeči se mohou přihlásit ke zkoušce na den 28. 8. 2017. (více)

SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLNÍCH ROKŮ 2013/2014 AŽ 2015/2016 – GYMNÁZIUM ALTISPředměty

Školní rok
2013 / 2014


Školní rok
2014 / 2015


Školní rok
2015 / 2016


Český jazyk a literatura

77,68
5. místo


85,92
1. místo


86,49
2. místo


Anglický jazyk

85,01
3. místo


87,54
1. místo


92,05
1. místo


Matematika

92,06
4. místo


88,45
6. místo


80,27
29. místoPoznámka: Číselné hodnoty jsou v percentilech. Percentil vyjadřuje v rámci daného ročníku pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100 (čím vyšší, tím lepší: 0 = nejhorší, 50 = přesný střed, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako procento ostatních žáků ve stejném ročníku, které účastník předstihl.

Podrobná analýza výsledků státní maturity

VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

 • Špičkové výkony v českém jazyce, anglickém jazyce a matematice (ve státní maturitě se Gymnázium ALTIS stabilně umisťuje na čelních místech v ČR mezi gymnázii).
 • Úspěchy v celorepublikových soutěžích.
 • Pravidelné zjišťování výsledků vzdělávání.
 • Individuální přístup ke každému žákovi s ohledem na jeho možnosti a potřeby.
 • Bezpečné a podnětné prostředí s menším počtem žáků ve třídách.
 • Partnerství a demokratičnost.
 • Výchova ke zdravému životnímu stylu.
 • Projektové zahraniční poznávací exkurze.
 • On-line přístup k hodnocení žáků a originálním studijním materiálům.


PARTNEŘI

 • SCIO (spolupráce při evaluaci školy).
 • Cambridge PARK (anglický jazyk).
 • UNICORN (elektronický index).
 • VŠCHT (laboratoře).
 • Přírodovědecká fakulta UK (laboratoře).


ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY

 • Světová škola.
 • City & Guilds approved examination preparation venue.
 • Pečujeme o vzdělávání.
Valid HTML 4.01 Transitional Unicorn Ekospol Světová škola Cambridge PARK Maxdorf Značka Pečujeme o vzdělávání Charita.Praha Člověk v tísni Adra